Direkt zum Inhalt

Haus D

Haus D Campusplan
Haus D der FH Potsdam – Fachbereich Design

Im Haus D finden Sie:

  • Fachbereich Design
  • Dekanat Fachbereich Design
  • International Office
  • Zentrale Studienberatung
  • Hörsaal (D/011)